Pro děti

ne 2. 6. / 14:00 / travnatá plocha na sídliště Lány

Zábavné odpoledne plné her a soutěží nejen pro děti s doprovodným kulturním programem.

Přijďte spolu s námi již tradičně přivítat léto a pobavit se při odpoledni plném her, tvůrčích dílen, kejklířského divadla, hudby a zábavy. S blížícím se létem se můžete opět těšit na řadu akcí, jež pro Vás budeme pořádat v netradičních prostorách a v letošním roce začneme netradičně na sídlišti Lány. Opět tak ožije prostranství u dětského hřiště na sídlišti Lány zábavným programem pro děti. V rámci odpoledne si budete moci vyzkoušet různé tvůrčí dílny, dovednostní aktivity a shlédnout divadelní představení pro děti. 

Ve 14 hodin začne program tvůrčími dílnami. Od 15 hodin se můžeme těšit na autorské hudební loutkové představení Divotvorný mlýnek, se kterým se nám představí divadlo ToTeM.

 

Divadlo ToTeM: Divotvorný mlýnek

Několik moravských lidových pohádek v jednom představení. Od pradávna si chudí lidé na celém světě vyprávěli příběhy plné divotvorných předmětů, které by jim pomohly ke štěstí. Divy z moravských lidových pohádek vám v našem představení předvedou různé typy loutek. Uvidíte maňáska, marionetu, muppeta nebo plošnou loutku. Vhodné pro základní i mateřské školy a publikum rodičů s dětmi.

Na představení bude navazovat dílna, v níž se diváci seznámí s technologií výroby jednotlivých typů loutek.